Jukkasjärvi församling (Församling) [sv]

Other languages: Jukkasjärvi församling (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]


URI
http://kulturnav.org/9396b04a-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Jukkasjärvi församling
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1863 1947
--Earliest time
1863
--Latest time
1947
-Was part of at time
-Timespan
1946 ongoing
--Earliest time
1946
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1948 ongoing
--Earliest time
1948
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1728 1809
--Earliest time
1728
--Latest time
1809
-Timespan
1810 1866
--Earliest time
1810
--Latest time
1866
-Was part of at time
-Timespan
1867 1945
--Earliest time
1867
--Latest time
1945
-Was part of at time
-Timespan
1720 1727
--Earliest time
1720
--Latest time
1727
Riksarkivet NAD: Ref
SE/258401000

-Id
SE/258401000
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10759249
-Id
10759249
-System
Riksarkivet NAD: G_unit