Nilivaara församling (Församling) [sv]

Nilivaara församling (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]


URI
http://kulturnav.org/9396b025-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nilivaara församling
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1962 ongoing
--Earliest time
1962
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1962 ongoing
--Earliest time
1962
--Latest time
ongoing
Riksarkivet NAD: Ref
SE/252305000

-Id
SE/252305000
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10758970
-Id
10758970
-System
Riksarkivet NAD: G_unit