Hietaniemi församling (Församling) [sv]

Hietaniemi församling (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]


URI
http://kulturnav.org/9396b019-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hietaniemi församling
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1863 1968
--Earliest time
1863
--Latest time
1968
-Was part of at time
-Timespan
1810 1945
--Earliest time
1810
--Latest time
1945
-Was part of at time
-Timespan
1728 1809
--Earliest time
1728
--Latest time
1809
-Was part of at time
-Timespan
1720 1727
--Earliest time
1720
--Latest time
1727
-Was part of at time
-Timespan
1946 ongoing
--Earliest time
1946
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1969 ongoing
--Earliest time
1969
--Latest time
ongoing
Riksarkivet NAD: Ref
SE/251803000

-Id
SE/251803000
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10758889
-Id
10758889
-System
Riksarkivet NAD: G_unit