Nianfors församling (Församling) [sv]

Other languages: Nianfors församling (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]


URI
http://kulturnav.org/9396aee7-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nianfors församling
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1946 1984
--Earliest time
1946
--Latest time
1984
-Was part of at time
-Timespan
1971 1984
--Earliest time
1971
--Latest time
1984
-Was part of at time
-Timespan
1963 1970
--Earliest time
1963
--Latest time
1970
-Was part of at time
-Timespan
1863 1962
--Earliest time
1863
--Latest time
1962
-Was part of at time
-Timespan
1798 1917
--Earliest time
1798
--Latest time
1917
-Was part of at time
-Timespan
1918 1945
--Earliest time
1918
--Latest time
1945
Riksarkivet NAD: Ref
SE/218405003

-Id
SE/218405003
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10760690
-Id
10760690
-System
Riksarkivet NAD: G_unit