Gävle Heliga Trefaldighets församling (Församling) [sv]

Gävle Heliga Trefaldighets församling (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]


URI
http://kulturnav.org/9396aeb4-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gävle Heliga Trefaldighets församling
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1971 ongoing
--Earliest time
1971
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1916 ongoing
--Earliest time
1916
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1916 1970
--Earliest time
1916
--Latest time
1970
Riksarkivet NAD: Ref
SE/218001000

-Id
SE/218001000
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10760410
-Id
10760410
-System
Riksarkivet NAD: G_unit