Envikens församling (Församling) [sv]

Envikens församling (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9396ae69-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Envikens församling
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1864 1970
--Earliest time
1864
--Latest time
1970
-Was part of at time
-Timespan
1886 ongoing
--Earliest time
1886
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1971 ongoing
--Earliest time
1971
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1720 1885
--Earliest time
1720
--Latest time
1885
-Was part of at time
-Timespan
1863 1863
--Earliest time
1863
--Latest time
1863
Riksarkivet NAD: Ref
SE/208010000

-Id
SE/208010000
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10786058
-Id
10786058
-System
Riksarkivet NAD: G_unit