Bro församling (Församling) [sv]

Bro församling (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9396ae1e-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bro församling
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1863 1942
--Earliest time
1863
--Latest time
1942
-Was part of at time
-Timespan
1720 1942
--Earliest time
1720
--Latest time
1942
-Was part of at time
-Timespan
1638 1942
--Earliest time
1638
--Latest time
1942
Riksarkivet NAD: Ref
SE/198304001

-Id
SE/198304001
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10753788
-Id
10753788
-System
Riksarkivet NAD: G_unit