Sevalla församling (Församling) [sv]

Sevalla församling (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9396ae05-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sevalla församling
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1863 1951
--Earliest time
1863
--Latest time
1951
-Was part of at time
-Timespan
1952 1966
--Earliest time
1952
--Latest time
1966
-Was part of at time
-Timespan
1720 1880
--Earliest time
1720
--Latest time
1880
-Was part of at time
-Timespan
1881 ongoing
--Earliest time
1881
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1971 ongoing
--Earliest time
1971
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1967 1970
--Earliest time
1967
--Latest time
1970
Riksarkivet NAD: Ref
SE/198019000

-Id
SE/198019000
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10785777
-Id
10785777
-System
Riksarkivet NAD: G_unit