Arvika församling (Församling) [sv]

Arvika församling (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9396ad4c-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Arvika församling
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1863 1905
--Earliest time
1863
--Latest time
1905
-Was part of at time
-Timespan
1886 1905
--Earliest time
1886
--Latest time
1905
-Was part of at time
-Timespan
1682 1885
--Earliest time
1682
--Latest time
1885
Riksarkivet NAD: Ref
SE/178402001

-Id
SE/178402001
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10754719
-Id
10754719
-System
Riksarkivet NAD: G_unit