Gustav Adolfs församling (S-län) (Församling) [sv]

Other languages: Gustav Adolfs församling (S-län) (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]

Place type
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
19/04/2016 03:42:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9396ad44-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gustav Adolfs församling (S-län)
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1863 1973
--Earliest time
1863
--Latest time
1973
-Was part of at time
-Timespan
1967 ongoing
--Earliest time
1967
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1974 ongoing
--Earliest time
1974
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1796 1825
--Earliest time
1796
--Latest time
1825
-Was part of at time
-Timespan
1826 1885
--Earliest time
1826
--Latest time
1885
-Was part of at time
-Timespan
1886 1966
--Earliest time
1886
--Latest time
1966
-Was part of at time
-Timespan
1789 ongoing
--Earliest time
1789
--Latest time
ongoing
Riksarkivet NAD: Ref
SE/178303000

-Id
SE/178303000
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10754653
-Id
10754653
-System
Riksarkivet NAD: G_unit