Varnums församling (Församling) [sv]

Other languages: Varnums församling (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]


URI
http://kulturnav.org/9396ad29-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Varnums församling
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1952 1959
--Earliest time
1952
--Latest time
1959
-Was part of at time
-Timespan
1863 1959
--Earliest time
1863
--Latest time
1959
-Was part of at time
-Timespan
1682 1951
--Earliest time
1682
--Latest time
1951
Riksarkivet NAD: Ref
SE/178101002

-Id
SE/178101002
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10754495
-Id
10754495
-System
Riksarkivet NAD: G_unit