Alingsås församling -1618 (Församling) [sv]

Alingsås församling -1618 (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]

Place type
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
19/04/2016 03:37:01
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9396ab56-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Alingsås församling -1618
Swedish

Place type
Swedish

Riksarkivet NAD: Ref
SE/158201004

-Id
SE/158201004
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10748975
-Id
10748975
-System
Riksarkivet NAD: G_unit