Askims församling (Församling) [sv]

Other languages: Askims församling (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]


URI
http://kulturnav.org/9396aa75-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Askims församling
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1863 1973
--Earliest time
1863
--Latest time
1973
-Timespan
1686 1739
--Earliest time
1686
--Latest time
1739
-Was part of at time
-Timespan
1740 ongoing
--Earliest time
1740
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1974 ongoing
--Earliest time
1974
--Latest time
ongoing
Riksarkivet NAD: Ref
SE/148036000

-Id
SE/148036000
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10750714
-Id
10750714
-System
Riksarkivet NAD: G_unit