Barsebäcks församling (Församling) [sv]

Other languages: Barsebäcks församling (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]


URI
http://kulturnav.org/9396a8a1-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Barsebäcks församling
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1863 1951
--Earliest time
1863
--Latest time
1951
-Was part of at time
-Timespan
1974 ongoing
--Earliest time
1974
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1918 1945
--Earliest time
1918
--Latest time
1945
-Was part of at time
-Timespan
1946 ongoing
--Earliest time
1946
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1952 1973
--Earliest time
1952
--Latest time
1973
-Timespan
1864 1917
--Earliest time
1864
--Latest time
1917
-Was part of at time
-Timespan
1720 1863
--Earliest time
1720
--Latest time
1863
Riksarkivet NAD: Ref
SE/126111000

-Id
SE/126111000
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10746383
-Id
10746383
-System
Riksarkivet NAD: G_unit