Gessie församling (Församling) [sv]

Other languages: Gessie församling (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]


URI
http://kulturnav.org/9396a883-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gessie församling
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1863 1951
--Earliest time
1863
--Latest time
1951
-Was part of at time
-Timespan
1918 1981
--Earliest time
1918
--Latest time
1981
-Was part of at time
-Timespan
1874 1917
--Earliest time
1874
--Latest time
1917
-Timespan
1720 1873
--Earliest time
1720
--Latest time
1873
-Was part of at time
-Timespan
1946 ongoing
--Earliest time
1946
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1952 ongoing
--Earliest time
1952
--Latest time
ongoing
Riksarkivet NAD: Ref
SE/123301000

-Id
SE/123301000
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10745007
-Id
10745007
-System
Riksarkivet NAD: G_unit