Bolshögs församling (Församling) [sv]

Bolshögs församling (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]


URI
http://kulturnav.org/9396a82e-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bolshögs församling
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1863 1951

--Earliest time
1863
--Latest time
1951
-Was part of at time
-Timespan
1720 1917

--Earliest time
1720
--Latest time
1917
-Was part of at time
-Timespan
1918 ongoing

--Earliest time
1918
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1969 ongoing

--Earliest time
1969
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1952 1968

--Earliest time
1952
--Latest time
1968
Alternative id
Riksarkivet NAD: Ref: SE/118108000

-Id
SE/118108000
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit: 10782764

-Id
10782764
-System
Riksarkivet NAD: G_unit