Övraby församling (L-län) (Församling) [sv]

Övraby församling (L-län) (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]

Place type
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
10/10/2016 08:26:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9396a7dd-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Övraby församling (L-län)
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1952 1968
--Earliest time
1952
--Latest time
1968
-Was part of at time
-Timespan
1720 1917
--Earliest time
1720
--Latest time
1917
-Was part of at time
-Timespan
1918 ongoing
--Earliest time
1918
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1969 ongoing
--Earliest time
1969
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1863 1951
--Earliest time
1863
--Latest time
1951
Had part at time
1635 ongoing

Riksarkivet NAD: Ref
SE/116018000

-Id
SE/116018000
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10748380
-Id
10748380
-System
Riksarkivet NAD: G_unit