Bollerups församling (Församling) [sv]

Bollerups församling (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]

Place type
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
19/04/2016 03:38:35
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9396a7db-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bollerups församling
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1863 1951

--Earliest time
1863
--Latest time
1951
-Was part of at time
-Timespan
1952 1968

--Earliest time
1952
--Latest time
1968
-Was part of at time
-Timespan
1720 1917

--Earliest time
1720
--Latest time
1917
-Was part of at time
-Timespan
1918 ongoing

--Earliest time
1918
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1969 ongoing

--Earliest time
1969
--Latest time
ongoing
Alternative id
Riksarkivet NAD: Ref: SE/116016000

-Id
SE/116016000
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit: 10748379

-Id
10748379
-System
Riksarkivet NAD: G_unit