Ödeshögs församling (Församling) [sv]

Other languages: Ödeshögs församling (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]


URI
http://kulturnav.org/9396a4da-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ödeshögs församling
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1900 1917
--Earliest time
1900
--Latest time
1917
-Was part of at time
-Timespan
1720 1899
--Earliest time
1720
--Latest time
1899
-Was part of at time
-Timespan
1918 ongoing
--Earliest time
1918
--Latest time
ongoing
-Was part of at time
-Timespan
1946 1966
--Earliest time
1946
--Latest time
1966
-Was part of at time
-Timespan
1863 ongoing
--Earliest time
1863
--Latest time
ongoing
Riksarkivet NAD: Ref
SE/050902000

-Id
SE/050902000
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10743047
-Id
10743047
-System
Riksarkivet NAD: G_unit