Läby församling -1894 (Församling) [sv]

Other languages: Läby församling -1894 (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]


URI
http://kulturnav.org/9396a40b-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Läby församling -1894
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1879 1885
--Earliest time
1879
--Latest time
1885
-Was part of at time
-Timespan
1863 1894
--Earliest time
1863
--Latest time
1894
-Was part of at time
-Timespan
1720 1878
--Earliest time
1720
--Latest time
1878
-Was part of at time
-Timespan
1886 1894
--Earliest time
1886
--Latest time
1894
Riksarkivet NAD: Ref
SE/038013001

-Id
SE/038013001
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10780755
-Id
10780755
-System
Riksarkivet NAD: G_unit