Ytterenhörna församling (Församling) [sv]

Ytterenhörna församling (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9396a39c-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ytterenhörna församling
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1863 1947
--Earliest time
1863
--Latest time
1947
Riksarkivet NAD: Ref
SE/018104001

-Id
SE/018104001
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10737461
-Id
10737461
-System
Riksarkivet NAD: G_unit