Norra Ljusterö församling (Församling) [sv]

Norra Ljusterö församling (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]


URI
http://kulturnav.org/9396a323-a0b0-11d3-9e53-009027b0fce9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Norra Ljusterö församling
Swedish

Place type
Swedish

-Timespan
1720 1868
--Earliest time
1720
--Latest time
1868
-Was part of at time
-Timespan
1631 1868
--Earliest time
1631
--Latest time
1868
-Was part of at time
-Timespan
1863 1868
--Earliest time
1863
--Latest time
1868
Riksarkivet NAD: Ref
SE/011703001

-Id
SE/011703001
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10779868
-Id
10779868
-System
Riksarkivet NAD: G_unit