Cronholm, Folke (1873 - 1945) [sv]

Cronholm, Folke (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Folke Cronholm, generalkonsul, jurist och diplomat, född 1873, dog 1945. Son till vicehäradshövdingen Axel Cronholm, innehavare av Jönköpings juridiska byrå. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:39:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/937f9623-9a67-4b23-ac91-467273a31fda | RDF/XML | JSON-LD
Name
Cronholm, Folke
Swedish

First name
Folke
Swedish

Last name
Cronholm
Swedish

Title
diplomat

-Title
diplomat
Swedish
generalkonsul

-Title
generalkonsul
Swedish
jurist

-Title
jurist
Swedish
Description
Folke Cronholm, generalkonsul, jurist och diplomat, född 1873, dog 1945. Son till vicehäradshövdingen Axel Cronholm, innehavare av Jönköpings juridiska byrå.
Swedish

Birth
27/08/1873

-Time
27/08/1873
Death
01/11/1945

-Time
01/11/1945
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Biography

Folke Cronholm, generalkonsul, jurist och diplomat, född 1873, dog 1945. Son till vicehäradshövdingen Axel Cronholm, innehavare av Jönköpings juridiska byrå. Folke Cronholm var generalkonsul i Quebec 1905 och där blev han utnämnd till hedersmedlem av Huron de Lorette. Han vistades i Tokyo 1907-1911 och var även legationssekreterare i Kina. Åren 1913-16 var han Chargé d’affaires i Mexiko. Han ligger begravd på Norra begravningsplatsen.

Swedish

Activity
, , Japan [sv]

-Place reference
, , Japan [sv]
--Place (text)
Japan
Swedish
, , Kina [sv]

-Place reference
, , Kina [sv]
--Place (text)
Kina
Swedish
, , Kanada [sv]

-Place reference
, , Kanada [sv]
--Place (text)
Kanada
Swedish
, , Mexiko [sv]

-Place reference
, , Mexiko [sv]
--Place (text)
Mexiko
Swedish
Geografiskt namn [sv]
Nordamerika, Asien

-Heading
Geografiskt namn
Swedish

-Text
Nordamerika, Asien
Swedish
Carlotta-SMVK
1000928

-Id
1000928
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461108
-Id
021037461108
-System
DigitaltMuseum