Vikna (Tidligere kommune, Norge) [no]

Other languages: Vikna (norwegian bokmål)

Tidligere kommune [no]


URI
http://kulturnav.org/937de6c7-593f-47b3-b542-419e88585027 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Vikna
Norwegian bokmål

Code
5050
Coordinates
64.86362, 11.24198, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
64.86362
-Longitude (Easting)
11.24198
Followed by
Norwegian bokmål

Time
31/12/2019

-Latest time
31/12/2019
Kommunenummer før 2019
1750

-Id
1750
-System
Kommunenummer før 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 1750 til 5050 i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål