1385 SOLBERG (Poståpneri) [no]

Other languages: 1385 SOLBERG (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:43:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/937dc04a-be81-42d0-92c1-a23231668a73 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1385 SOLBERG
Norwegian bokmål

Alternative name
SOLBERG
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/03/1965
--Place
Termination
30/04/1997

-Time
30/04/1997
Code
1385
Type
Norwegian bokmål

History

SOLBERG poståpneri, i Asker kommune, Akershus fylke, under Adm.avd. i 1. postdistrikt, ble opprettet den 1.3.1965. Sirk. 8,10.3.1965.

Poståpneriet ble fra 1.6.1965 lagt under Asker postkontor. Sirk.23, 14.6.1965.

Fra 1.7.1972 igjen under Adm.avd., 1.postdistrikt. Sirk. 26, 3.7.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved ny omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Asker og Bærum postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.

Postkontoret 1385 SOLBERG, i Asker og Bærum postregion, ble lagt ned fra 1.5.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 11, 22.4.1997..

Ved omorganisering av postnummersystemet fikk veiadressene i Asker under det tidligere SOLBERG postkontor postnr 1385 ASKER.

(1385)
Poståpnere/styrere:
Gislaug Johanna Christensen kst. 1.6.1965 (f.1912).
Posteksp. Oddbjørn Edgar Viken vikar fra 1.3.1981, fast 1.11.1981 (f. 1956).
Postkass. Anne Hellumsbråten vikar fra 1.10.1985, fast 1.4.1988 (f. 1961).

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/03/1965 30/04/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/03/1965 30/04/1997
--Earliest time
01/03/1965
--Latest time
30/04/1997
DigitaltMuseum
021166440423

-Id
021166440423
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål