Vippedalen (Forlatt sted) [no]

Vippedalen (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/937c066d-f8ee-4f9d-a421-db46e77f7003 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Vippedalen
Norwegian bokmål

Alternative name
Vippedalen
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
59.62667, 8.76701, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.62667
-Longitude (Easting)
8.76701
Is Part Of
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
1041212

-Id
1041212
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål