2466 DISÆT (Poståpneri) [no]

2466 DISÆT (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:59
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/937be12a-c7f9-40ae-8a32-93d4b4c3930b | RDF/XML | JSON-LD
Name
2466 DISÆT
Norwegian bokmål

Alternative name
DISÆT
Norwegian bokmål

Establishment
19/11/1870 Åmot (Kommune) [no], ,

-Time
19/11/1870
-Place reference
Åmot (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30/04/1988

-Time
30/04/1988
Code
2466
Type
Norwegian bokmål

History

DISÆT poståpneri, på gården Disæt, i Aamot prestegjeld, Søndre Østerdalen fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 19.11.1870 med virksomhet fra 1.1.1871. Sirk. 28, 13.12.1870.

Samtidig ble det opprettet en ukentlig bipostrute mellom Ytre Rendalen (Lomnessjøen) og Aamot (Rena) poståpnerier.

Poståpneriet og bipostruten ble lagt ned fra 1.1.1871. Sirk. 1,7.1.1871.

Gjenopprettet fra 1.8.1871. Sirk. 17, 2.8.1871.

I poststedsfortegnelsen fra 1886 er navnet endret til DISET og fra 1891 endret til DESET.

Fra 1.1.1886 ble poståpneriet lagt under Hamar postktr. Sirk. 29,10.12.1885.

Fra 1.7.1911 under Rena postktr. Sirk. 35, 14.6.1911.

Fra 1.7.1931 under Elverum postktr. Sirk. 28, 24.9.1931.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

2466 DESET postkontor C ble lagt ned fra 1.5.1988. Ny postadresse: 2450 RENA. Sirk. 7, 7.3.1988.

Ifølge "Norske Filatelistika" ser det ut for at poståpneriet fikk tildelt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver først i 1879.

(2466)
Poståpnere/styrere:
Tollef N. Mykleby 1.8.1871.
Kirkesanger og lærer Gudbrand Trondsen Kvale 15.5.1879 (f.1840).
Lærer Nils Nilsen 1.10.1901.
Henrikke Nilsen 1.2.1971 (f.1880).
Terje Bergset 1.12.1941 (f.1911).
Gerd Stohaug Deset midlt. 22.9.1945.
Ivar Vollestad 1.1.1946 (f.1903).
Anders Tømmervold 1.7.1950 (f.1924).
Aslaug Bergset midlt. 1.10.1951, fast 1.3.1952 (f.1920).

De første kjente årlige poståpnerlønninger:

1871 1879 1880 1887 1894 1908 1912 1914 1917
Spd 4
Kr 40 72 120 240 250 550 700 750

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 19/11/1870 30/04/1988

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
19/11/1870 30/04/1988
--Earliest time
19/11/1870
--Latest time
30/04/1988
DigitaltMuseum
021166440772

-Id
021166440772
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål