Local initiative funding Place holder

Nærmiljøtilskudd (norwegian bokmål), Nærmiljøtilskot (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:57
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/narmiljotilskudd
Label
Local initiative funding
English

Nærmiljøtilskudd
Norwegian bokmål

Nærmiljøtilskot
Norwegian nynorsk

Not used label
Spelemidlar
Norwegian nynorsk

Spillemidler
Norwegian bokmål

Tippemidlar
Norwegian nynorsk

Tippemidler
Norwegian bokmål

Note
Tilskudd til tiltak og ulike anlegg i nærmiljøet, som for eksempel fritidsklubb, ungdomskafé, bydelsanlegg, lekeplasser, skoleområder og grøntareal i sentrumsområder.
Norwegian bokmål

Tilskot til tiltak og ulike anlegg i nærmiljøet, som til dømes fritidsklubb, ungdomskafé, bydelsanlegg, grendaleikeplassar, skuleområde og grøne areal i sentrumsområda.
Norwegian nynorsk