Eskatologi (775) [no]

Eskatologi (norwegian bokmål), Eskatologi (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
...oppfatningen av sjelens udødelighet; sjelens vei etter døden (f.eks. måten den forlater kroppen på, midlertidig opphold nær stedet for dødsfallet, ubestemt tilværelse som sjel frigjort fra kroppen eller som gjenganger, reise til de dødes rike); forestillinger om gjengangere, ånder, åpenbaringer, spøkelser (f.eks. form, materie, forehavender); atferd hos de sjeler som har forlatt kroppen eller hos gjengangere (f.eks. hjemsøke hus og kirkegårder, hjemsøkelser); spiritualisme; oppfatningen av... ...oppfatningen av sjelens udødelighet; sjelens vei etter døden (f.eks. måten den forlater kroppen på, midlertidig opphold nær stedet for dødsfallet, ubestemt tilværelse som sjel frigjort fra kroppen eller som gjenganger, reise til de dødes rike); forestillinger om gjengangere, ånder, åpenbaringer, spøkelser (f.eks. form, materie, forehavender); atferd hos de sjeler som har forlatt kroppen eller hos gjengangere (f.eks. hjemsøke hus og kirkegårder, hjemsøkelser); spiritualisme; oppfatningen av de dødes rike (f.eks. sted, tilværelse, belønninger og straff); varighet av livet etter dette; udødelighetstro; forestillinger om sjelevandring og inkarnasjon; oppfatningen av kroppens fortsatte liv (f.eks. oppstandelse); etc. MERK: Eskatologi = læren om de siste ting eller tider Se også: Tro på hekser, vampyrer og varulver 754. Dyrkelse av de døde 769. Kommunikasjon med ånder 787. Forest. om død og gjenfødelse i innvielsesseremonier 881. [no]
Last changed
28/04/2015 16:29:02
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/92fddd9c-c966-477a-b686-3e8f01ae17cc | RDF/XML | JSON-LD
Label
Eskatologi
Norwegian bokmål

Eskatologi
Swedish

Description
...oppfatningen av sjelens udødelighet; sjelens vei etter døden (f.eks. måten den forlater kroppen på, midlertidig opphold nær stedet for dødsfallet, ubestemt tilværelse som sjel frigjort fra kroppen eller som gjenganger, reise til de dødes rike); forestillinger om gjengangere, ånder, åpenbaringer, spøkelser (f.eks. form, materie, forehavender); atferd hos de sjeler som har forlatt kroppen eller hos gjengangere (f.eks. hjemsøke hus og kirkegårder, hjemsøkelser); spiritualisme; oppfatningen av de dødes rike (f.eks. sted, tilværelse, belønninger og straff); varighet av livet etter dette; udødelighetstro; forestillinger om sjelevandring og inkarnasjon; oppfatningen av kroppens fortsatte liv (f.eks. oppstandelse); etc. MERK: Eskatologi = læren om de siste ting eller tider Se også: Tro på hekser, vampyrer og varulver 754. Dyrkelse av de døde 769. Kommunikasjon med ånder 787. Forest. om død og gjenfødelse i innvielsesseremonier 881.
Norwegian bokmål

Läran om de yttersta tingen. Begreppet själens odödlighet; Själens väg efter döden (ex. sätt att lämna kroppen, tillfälligt uppehåll nära platsen för dödsfallet, obestämd vistelse som själ frigjord från kroppen eller som gengångare, resa till de dödas rike); Föreställningar om andar, gengångare, gastar, vålnader och spöken (ex. form, materia, förehavanden); Gengångares och spökens uppträdande (ex. hemsöka hus och kyrkogårdar, hemsökelser); Spiritualism; Föreställningar om de dödas rike (ex. plats, vistelsesätt, belöningar och straff); Varaktigheten av livet efter detta; Odödlighetstro - föreställningar om själavandring och reinkarnation; Föreställningen om kroppens fortlevande (ex. uppståndelse);
Swedish

Code
775
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian