2059 TRANDUM : FELTPOSTKONTORET TRANDUM (Feltpostkontor) [no]

2059 TRANDUM : FELTPOSTKONTORET TRANDUM (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:41
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/92c6ce14-15cd-4594-8953-db1858cc0148 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2059 TRANDUM : FELTPOSTKONTORET TRANDUM
Norwegian bokmål

Alternative name
TRANDUM : FELTPOSTKONTORET TRANDUM
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
30.01.1940
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål

Termination
14.06.1996

-Time
14.06.1996
Code
2059
Type
Norwegian bokmål

History

TRANDUM
FELTPOSTKONTORET TRANDUM (FELTPOSTKONTOR NR 16) (tidligere Feltpost 16 -- se AUR) ble inntil videre opprettet den 30.1.1940. Sirk. 4, 6.2.1940.

Ble lagt ned fra 11.4.1940. Sirk. 14, 19.6.1940.

Feltpostmester:
Posteksp. Harald Wilhelm Gundersen 30.1.1940 (f. 1903).

FELTPOSTKONTORET TRANDUM (på eksersersplassen) ble gjenopprettet fra 1.9.1946. Sirk. 25, 10.9.1946.

Navnet ble fra 1951 endret til FELTPOSTKONTOR NR 16. Sirk. 7, 12.3.1951.

Feltpostkontoret ble fra 1.3.1956 omgort til FELTPOSTÅPNERI med navnet FELTPOST 16. Sirk. 3, 13.2.1956.

Fikk fra 1.1.1958 betegnelsen TRANDUM poståpneri, i Ullensaker komm., Akershus fylke, under Eidsvoll postkontor. Sirk. 31, 19.11.1957.

Poståpneriet ble fra 1.5.1971 lagt under Lillestrøm postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2059 TRANDUM ble lagt ned fra 15.6.1996. Ny postadresse: 2058 SESSVOLLMOEN. Sirk. 13, 22.5.1996.

(2059)
Feltpostmestere/feltpoståpnere/poståpnere/styrere:
Posteksp. Rolf Kristensen 1.9.1946 (f. 1910).
Postfullm.II Wilhelm Jahnsen 1.2.1947 (f. 1899).
Res.posteksp. Kjeld Danielsen Taanevig under ledighet fra 1.10.1951 (f. 1923).
Postfullm.II Daniel Arnulf Edvardsen 1.2.1952 (f. 1908).
Feltpoståpner Torbjørn Hansen midlertidig fra 16.11.1957, fast 1.9.1960 (f. 1930).
Postass. Eli Smokvina 1.4.1972.
Poststyrer Erik Andreas Sandsnes 1.5.1986 (f. 1930).
Poststyrer Knut Engen 15.8.1994 (f. 1959).

Poståpnerens månedslønn var pr. 1.3.1956 kr 700,-, pr. 1.7.1956 kr 730,- og pr. 1.8.1958 kr 800,-.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 30.01.1940 14.06.1996

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
30.01.1940 14.06.1996

--Earliest time
30.01.1940
--Latest time
14.06.1996
Alternative id
DigitaltMuseum: 021166440639

-Id
021166440639
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål