1620 GRÆSVIK (Poståpneri) [no]

1620 GRÆSVIK (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:52:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/92a537f1-6661-4064-9962-3016486ad290 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1620 GRÆSVIK
Norwegian bokmål

Alternative name
GRÆSVIK
Norwegian bokmål

Establishment
01/07/1894 Fredrikstad (Kommune) [no], ,

-Time
01/07/1894
-Place reference
Fredrikstad (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
1620
Type
Norwegian bokmål

History

GRÆSVIK poståpneri, i Onsø herred, Moss fogderi, under Fredrikstad postkontor, ble underholdt fra 1.7.1894 med søknedaglig postforbindelse til/fra Fredrikstad. Sirk. 17, 12.7.1894.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til GRESSVIK. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41. 31.10.1973.

Fikk fra 1.6.1974 status av postkontor B. Sirk. 19, 19.6.1974.

Ved omorganiseering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser under postkontoret 1620 GRESSVIK tildelt postnr 1621 og 1624 GRESSVIK.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(1620)
Poståpnere/postmestere:
Formann H. Ellingsen 1.7.1894.
Provisor L. Beer Jonassen 1.7.1897.
Provisor Fridtjov Johannesen 1.12.1903 (f. 1877).
Postelev Helga Mathisen 1.1.1927 (f. 1902).
Anders Sundby 1.9.1940 (f. 1901).
Kontorass. Audbjørg Rekdal midlt. 9. -- 15.4.1951.
Poståpneren i Vesterøy Anny Andersen fra 16.4.1951 (gr. sykdom).
Res.posteksp. Tveterås u. ledighet 3.12.1951.
Postbud Kåre Robert Lorentzen 1.9.1952 (f. 1913).
Postsekr. Willy Johannes Haakafoss kst. 1.6.1977, fast 1.4.1978 (f. 1942).
Postm. Kjeld Kreutz 1.7.1985 (f. 1933).
Postm.vikar John Arthur Johnsen 10.11.1997.
Postm. Øivind Karlsen 1.5.1998.

Den først kjente årlige poståpnerlønn var i 1898 kr 350,-, i 1901 kr 500,-, i 1905 kr 600,-, i 1914 kr 650,- og i 1917 kr 850,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1894 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1894 ?
--Earliest time
01/07/1894
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440496

-Id
021166440496
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål