Wikström & Tynelius (Fotograffirma) [sv]

Other languages: Wikström & Tynelius (swedish)

Fotograffirmor (Sverige) (Nordiska museet) [sv]

Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se För frågor om personuppgifter: dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:54:26
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9213c4f2-46b8-4c98-b36f-8c094f9c693a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wikström & Tynelius
Swedish

Establishment
1878

-Time
1878
Termination
1878

-Time
1878
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Firma Wikström & Tynelius annonserade i Östgöta Correnspondenten den 5 och 7 maj 1878 att man håller f.d. Frans Dyrings ateljé öppen för porträttering. Dessa datum torde gälla som start för firmans verksamhet i Linköping. Den 1877 avlidne Frans Dyrings dotter, Hilda Düring, hade nämligen kort innan utannonserat ateljén i nämnda tidning.

Firmans tid i ateljén blev emellertid kort. Redan i oktober samma år annonserade fotografen Daniel Kíhlberg att han öppnat sin verksamhet i den Dyringska ateljén. Fotografen bakom namnet Wikström har inte kunnat klarläggas, men namnet Tynelius torde med säkerhet överensstämma med Nils August Reinold Tynelius. Denne var född den 26 februari 1856 i Torps församling, Ånge kommun. Familjen flyttade sedermera till Hällesjö församling, Bräcke kommun. I sistnämnda församlings flyttningslängder framgår det att Reinold Tynelius flyttade till Linköping i maj månad 1878. En annan notering i samma källa anger att han flyttar tillbaka till Hällesjö i mars månad 1882. Han återfinns emellertid inte i kyrkoarkiven för Linköpings stad. Efter återflytten öppnade Reinold Tynelius fotoateljé i Hällesjö och vidare i Kälarne, Bräcke.

Swedish

Activity
Fotograffirma , , Östergötlands län [sv],

-Type of activity (text)
Fotograffirma
Swedish

-Place reference
, , Östergötlands län [sv],
--Place (text)
Östergötlands län
Swedish
Fotograffirma 1878 1878 , , Drottninggatan 44, Linköpings stad [sv],

-Type of activity (text)
Fotograffirma
Swedish

-Timespan
1878 1878

--Earliest time
1878
--Latest time
1878
-Place reference
, , Drottninggatan 44, Linköpings stad [sv],
--Place (text)
Drottninggatan 44, Linköpings stad
Swedish
-Other actor
-Other actor
-Other actor
Reference
Kyrkoarkiv för Linköpings stad och Hällesjö församling. / Östgöta Correnspondenten.
Swedish

Östgöta Correnspondenten (Huvudkälla)
Swedish

NFR
6778

-Id
6778
-System
NFR
DigitaltMuseum
021035815590

-Id
021035815590
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Sedan Drottninggatans västra del dragits om under 1900-talet, motsvarar adressen Drottninggatan 44 idag ungefär Djurgårdsgatan 8, dvs sydvästra hörnet av Djurgårdsgatan/Elsa Brändströms gata.
Swedish

Change note

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2015-01-30

Swedish