Valörbåt (Regelbåt) [sv]

Other languages: Valörbåt (swedish)

Regelbåtar (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Valörbåten är en finsk regelbåt som vidareutvecklats från Skärgårdskryssaren. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 13:06:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/920c8373-2c6f-4eeb-9ff0-19069e8ffbc5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Valörbåt
Swedish

Description
Valörbåten är en finsk regelbåt som vidareutvecklats från Skärgårdskryssaren.
Swedish

Type of vessel

Norwegian bokmål

Swedish

Other vessel type
Norwegian bokmål

Swedish

English

Norwegian bokmål

Swedish

Kven finnish

Northern Sami