Heiberg, Sverre (1912 - 1991) [no]

Other languages: Heiberg, Sverre (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:38:19
08/06/2024 04:28:11
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/91e41343-0ded-4068-a1bf-5bee1335e54d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Heiberg, Sverre
Norwegian bokmål

First name
Sverre
Norwegian bokmål

Last name
Heiberg
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

lokalhistoriewiki.no

Birth
1912

-Time
1912
Death
1991

-Time
1991
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Elverum 04.07.1912, død 1991. Familien flyttet til Oslo i 1924 og etter eksamen artium i 1932 gikk Heiberg i fotograflære. Pressefotograf, var med og startet Norsk Pressebyrå som han drev fra 1932 til han i 1936 ble ansatt i Dagbladet. Her var han resten av sitt yrkesliv frem til 1988. Var under krigen i Aftenposten og NTB da Dagbladet ble stoppet. Hans arkiv ble overtatt av Oslo Bymuseum i 1989.

Virkested:
1932-1989: Oslo

Norwegian bokmål

Reference
Kilde:

Fotografi 16(1981) : 1, s. 52-53
Skau, Enok m. fl. (red.): Norske pressefotografer, 1986.
Norsk fotografisk tidsskrift 77(1991) : 3, s. 22 (nekrolog)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1398

-Id
1398
-System
FR
DigitaltMuseum
021036006410

-Id
021036006410
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål