2943 HOVE (Brevhus) [no]

Other languages: 2943 HOVE (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9172965e-8527-48c0-8895-91161f477458 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2943 HOVE
Norwegian bokmål

Alternative name
HOVE
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/01/1881
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30/09/1998

-Time
30/09/1998
Code
2943
Type
Norwegian bokmål

History

HOVE brevhus, i Østre Slidre, Valdres fogderi, under Christiania postktr., i postruten Østre Slidre -- Svenes, ble opprettet den 1.1.1881.

Brevhuset HOVE ble lagt ned fra 1.1.1896 og omgjort til poståpneri med navnet ØSTRE SLIDRE.
NB! Tidligere Østre Slidre fikk da navnet Hegge i Valdres.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 19.

Brevhusstyrer:
Landh. Ole Olsen 1.1.1881.

ØSTRE SLIDRE poståpneri, i Østre Slidre herred, Valders fogderi, under Hønefoss postktr., ble inntil videre underholdt fra 1.1.1896 i stedet for det tidligere Hove brevhus, i postruten Østre Slidre -- Skrautvaal. Sirk. 39, 23.12.1895.

Poståpneriet ble fra 1.1.1901 lagt under Kristiania postktr. grunnet den nye jernbaneforbindelsen Grefsen -- Røikenviken. Sirk. 47, 8.12.1900.

Navnet ble fra 1.7.1918 endret til KOLLSTAD. Sirk. 31, 25.6.1918.

Ble fra 1.7.1953 lagt under Fagernes postktr. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.5.1971 lagt under Gjøvik postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973.

Navnet ble fra 1.7.1974 endret til ROGNE (det tidligere Rogne poståpneri ble lagt ned 1.11.1972). Sirk. 19, 19.6.1974.

Fikk fra 1.1.1977 status av postktr.C. Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2943 ROGNE ble nedlagt fra 1.10.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen av postkontoret. Sirk. 15, 13.8.1998.

Poståpneriet overtok i 1896 det sveitserstempel med åpen stjerne som var nyttet ved tidl. Østre Slidre poståpneri til dette endret navn 1.1.1896 til Hegge i Valdres.

(2943)
Poståpnere/styrere:
Knud L. Kolstad 1.1.1896 (f.1867). (På gården Hove i Rogne sogn.)
Asbjørn Hall kst. 1.7.1929.
Ola Hall 1.10.1940 (f.1917).
Postkass. Mary Ann Helleren 1.5.1985.
Postkass.D Jorunn Nordli 1.7.1991.
Postst. Lill Edle brit Bertelsen 1.4.1994.

De først kjente poståpnerlønninger:

1899 1904 1908 1911 1913
Kr 300 400 550 600 700

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/01/1881 30/09/1998

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/01/1881 30/09/1998
--Earliest time
01/01/1881
--Latest time
30/09/1998
DigitaltMuseum
021166440973

-Id
021166440973
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål