Lottery Place holder

Lotteri (norwegian bokmål), Lotteri (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:29
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/lotteri
Label
Lottery
English

Lotteri
Norwegian bokmål

Lotteri
Norwegian nynorsk

Not used label
Basar
Norwegian bokmål

Basar
Norwegian nynorsk

Broader concept
Note
**
Norwegian bokmål

Lotteri er eit tiltak der deltakarane mot innskot kan få gevinst av ulikt slag. Lotteri krev som hovudregel løyve frå politiet, og slikt løyve kan berre bli gjeve til lotteri kor inntektene går til eit samfunnsnyttig eller veldedig føremål.
Norwegian nynorsk