Cedergren, Henrik Tore (1853 - 1909) [sv]

Other languages: Cedergren, Henrik Tore (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Henrik Tore Cedergren, född 28 december 1853 i Stockholm, död 13 april 1909, Stockholm, var en svensk direktör och pionjär inom telekommunikation och grundare av Stockholms Allmänna Telefon AB. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:51:11
06/04/2024 05:22:13
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/90cc9395-7478-4d6f-b524-3622d80baee4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Cedergren, Henrik Tore
Swedish

First name
Henrik Tore
Swedish

Last name
Cedergren
Swedish

Other name
Cedergren, Henrik Thore [sv] -

-Name
Cedergren, Henrik Thore
Swedish
Title
ingenjör

-Title
ingenjör
Swedish
Description
Henrik Tore Cedergren, född 28 december 1853 i Stockholm, död 13 april 1909, Stockholm, var en svensk direktör och pionjär inom telekommunikation och grundare av Stockholms Allmänna Telefon AB.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
28/12/1853 Stockholm (Stad) [sv], , ,

-Time
28/12/1853
-Place reference
--Place
Death
13/04/1909

-Time
13/04/1909
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Henrik Tore Cedergren, född 31 december 1853 i Stockholm, 13 april 1909, Stockholm, var en svensk direktör och pionjär inom telekommunikation och grundare av Stockholms Allmänna Telefon AB. Han var son till Gustaf Adolf Cedergren och Lovisa Sophia Eugenia Robsahm. Cedergren examinerades som ingenjör 1875 och bildade 1883 Stockholms Allmänna Telefon AB. Tillsammans med Lars Magnus Ericsson (LME) utvecklade de samma år en halvautomatisk växelapparat för telefoni. År 1900 expanderar han verksamheten österut med Svensk-Dansk-Ryska Telefon AB. År 1905 etablerade sig Cedegren och LME i Mexiko.
Henrik Tore var gift med Emma Sofia Frisk (1852–1882) men blev änkling med enda barnet Gustaf Cedergren. Henrik Tore Cedergren gifte om sig omkring 1896 med Sofia Fredrika Pegelow (1861–1948). Paret förblev barnlöst.
Han dog av en hjärtåkomma i sitt hem i Stockholm 1909.
Sonen Gustaf Teodor Cedergren var verksam i Mexiko.

Swedish

Son [sv]
Cedergren, Gustaf Teodor

-Heading
Son
Swedish

-Text
Cedergren, Gustaf Teodor
Swedish
Carlotta-SMVK
1016387

-Id
1016387
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461081
-Id
021037461081
-System
DigitaltMuseum