Lokasjonstype (logistikk) [no]

Other languages: Lokasjonstype (logistikk) (norwegian bokmål), Typ av plats (logistik) (swedish)

Termlistor för katalogisering av objekt vid museer [sv]

03/11/2021 14:35:46
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/90b85eba-f6df-4f48-bf07-7e87bd416b9f
Download
Login/register to download the dataset content
No hits.
Name
Lokasjonstype (logistikk)
Norwegian bokmål

Typ av plats (logistik)
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk