Description
Klass inom svenska marinen bestående av fyra jagare sjösatta 1942. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/90b7eaa4-b6ad-4d58-9d27-cc6dddaaacee | RDF/XML | JSON-LD
Name
Modeklass
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av fyra jagare sjösatta 1942.
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
8,1
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
2,3
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish