Worm-Petersen, Severin (1857 - 1933) [no]

Worm-Petersen, Severin (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
26/10/2018 13:11:32
21/11/2020 05:15:14
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/90a2d9d9-f716-474d-a3bb-3ce05be16cc4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Worm-Petersen, Severin
Norwegian bokmål

First name
Severin
Norwegian bokmål

Last name
Worm-Petersen
Norwegian bokmål

Alternative name
Petersen, Severin Worm
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1857

-Time
1857
Death
1933

-Time
1933
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 02.06.1857, død 30.12.1933. Begynte hos fotograf Lindegaard i 15-års alderen og fikk en grundig utdannelse, lærte bl.a. daguerreotypering. Startet egen forretning i 1877 og fotograferte mange av landets kjente personligheter. Ble senere ekspert på fremstilling av lysbilder. Hadde foruten atelier også kortforlag. Leverte Mignon-fotografier. Han fotograferte bl.a. Nansens hjemkomst i 1896. Mellom hans plater fantes også Nansens fra Polferden, og disse er nu i Norsk Polarinstitutt. Han var dessuten teaterfotograf og hans fotografier fra "En folkefiende" ble brukt som forlegg til tresnitt i N. Ill. Tidende 1883. Platearkivet på ca.30.000 negativer ble i 1934 overtatt av NTM, hvor de i de senere år er blitt registrert som en egen samling. Denne samlingen omfatter også en mengde repronegativer av andre norske fotografers bilder, som f.eks. E. Embretsen, Hønefoss, John Frøhling, 0. Lange, H. H. Lie, Axel Lindahl, Olaf M. Madsen, Nyblin, Christiania, F. Perborga - N. Skarpmoen, Sollem, L. Szacinski, J. Thoner,GiftTveite, A. B. Wilse, J. Wickstrøm og J. Valentine. Han var med og stiftet Fotografernes Forening i 1894, var dens formann i 10 år og ble æresmedlem i 1912. På hans initiativ ble tidsskriftet Fotografiske Meddelelser startet i 1897, og her var han redaktør i 7 år inntil det gikk inn. Han var med på å arrangere utstillingen i Christiania i 1900 (Norges første fotografiutstilling) og i 1905. Fikk sølvmedalje i Paris 1900 og diplom ved norsk grafisk utstilling i 1912.

Virkested:
1877-1933: Oslo
1879 -1880: Oslo; N. Slotsgd. 19
1883: Oslo; Toldbodgd. 22
1885: Horten
1886: Oslo; Karl Johansgd. 27
1893: Oslo; N. Slotsgd. 19
1896 ca: Oslo;Ø.Slotsgd.15 b, Akersgd.20
0000-0000: Oslo; Hjørnet af Carl Johans- og Nedre Slotsgd.No.19
1888 ca: Oslo; Hjørnet af Kongens- og Toldbodgaden, forhen J.Lindegaard
1900 ca: Oslo; Tordenskskjoldsgd. 1

Norwegian bokmål

Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg for hullet!, 2000
Norsk fotografisk tidsskrift 23(1934) : 1, s. 5 (nekrolog)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3076

-Id
3076
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009356

-Id
021036009356
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål