Bergström, Wilhelm (1851 - 1934) [sv]

Bergström, Wilhelm (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:44
04/07/2020 00:21:16
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9094a758-a5e6-4952-bc06-3c4ae207be8f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bergström, Wilhelm
Swedish

First name
Wilhelm
Swedish

Last name
Bergström
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
19/11/1851
-Place reference
--Place
Death
20/07/1934

-Time
20/07/1934
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Slöjdskolan i Stockholm 1867-1870.
FrKA 1871-1877, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd på arkitektkontor i Stockholm 1873-1877.
Anställd på Stockholms stads byggnadskontor 1877-1918 (överkontrollant och föreståndare för arkitektavdelningens nybyggnadsbyrå 1906-1918).

Medlemskap: STF 1888-1918, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
Katarina södra folkskola, Katarina Bang 39-41, Stockholm 1886-1888.
Katarina norra folkskola, Tjärhovsg, Stockholm 1893-1895.
Saltsjökvarn 1889-1891.
Luth & Roséns el- fabrik, Rosenlundsg Stockholm 1896-1897.
Privathus, Stockholm 1888-1918.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 137.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. Uo, 1952.
Hall, Thomas (red): Stenstadens arkitekter - Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850 - 1930. Stockholm, 1981.
Swedish

Primus
662

-Id
662
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075842

-Id
011034075842
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish