Lindman, Gunnar (1912 - 2000) [sv]

Lindman, Gunnar (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:40
24/09/2022 06:30:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8fda566b-9e94-44d7-aaad-8f2bdd473705 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lindman, Gunnar
Swedish

First name
Gunnar
Swedish

Last name
Lindman
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
10/05/1912 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
10/05/1912
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Death
05/09/2000

-Time
05/09/2000
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Utbildning: Studentexamen i Linköping 1930.
KTH 1936, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1938, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd vid arkitektfirman Ahlbom Malm 1936-1937, KF:s arkitektkontor 1937-1938, arkitektstipendiat vid Svenska institutet i Rom 1938-1939, Byggnadsstyrelsens stadsplanebyrå 1939-1942, länsarkitektkontoret i Stockholm 1942-1944, AB Vattenbyggnadsbyrån (VBB) 1944-1946 och avdelningsdirektör 1957-1977, styrelseledamot 1958-1977.
Stadsplanechef i Malmö 1946-1956.

Andra uppdrag: Expert i Zonexpropriationsutredningen, 1951-1952.
Sakkunnig i saneringsutredningen 1952-1954.
Expert i Markvärdesutredningen 1955-1957.
I Byggnadsstyrelsens råd för översiktlig planläggning 1953-1962.
Styrelseledamot i Statens institut för byggnadsforskning 1960-1972.
Huvudrapportör vid International Federation for Housing and Planning kongress i Örebro 1966.
Prisdomare i femton tävlingar.

Lärarverksamhet: Professor i stadsbyggnad vid KTH 1964-1969, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Tävlingar: Stadsplanetävlingar: Stadsplan Gubbängen i Stockholm 1944, delat 1:a pris, delvis utfört. Stadsplan Guldheden i Göteborg 1945 tillsammans med arbetsgrupp vid VBB, 1:a, 2:a pris och inköp, utfört. Bostadsområde Bosvedjan i Sundsvall 1964 tillsammans med arbetsgrupp vid VBB, 1:a pris, utfört. Kronoparken i Karlstad 1967 tillsammans med Bengt Arvidsson, utfört. Fritidsområde Habo i Lund 1954, 2:a pris. Kallerstaområdet i Linköping 1954 tillsammans med Sune Libertsson, 3:e pris och inköp. Ströket Markev-Vågsbrennen i Bergen i Norge 1955 tillsammans med Sune Libertsson, inköp.
Byggnadstävlingar: Sällskapet Hem i Sveriges tävling om villor 1945 tillsammans med Sverker Erichs och Kell Åström, 1:a pris, ej utfört. Vattentorn i Landskrona 1957 tillsammans med Kurt Ericsson, 1:a pris. Lidingö centrum 1967 tillsammans med Erik Ahnborg och H Mjöberg, delat 1:a pris. Lantmannaskola i Plönninge i Halland 1939, 2:a pris. Kulturhus i Sollentuna 1974 tillsammans med Åke Arell VBB, 2:a pris. Stadshus i Falkenberg 1954 tillsammans med Lars Arborelius, 3:e pris. Karolinska Institutet i Stockholm 1937 tillsammans med Sven Ahlbom med flera, inköp.Resor: Europa, Afrika, Asien, Polynesien, Australien, Nya Zeeland, Nordamerika och Sydamerika.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, ordförande i interimstyrelsen för Yngre Arkitekters nämnd 1944-1945, sekreterare i SAR:s styrelse 1945-1946, ordförande i SAR:s tävlingsnämnd 1958-1960.
Vice ordförande Skånska Ingenjörsklubben 1954-1956.
Ordförande i Föreningen för samhällsplanering 1960-1961.
Ledamot IVA 1971, Ingenjörsvetenskapsakademien.

Egna skrifter: Byggmästaren 1936:20, Skärgårdsproblemet; ibid år 1944:9, Hyreshusbebyggelsens formella utformning i stadsplanen; ibid år 1945:8, Bostäder för Asea vid Sommarro; ibid år 1945:10, Stadsplaneförslag i Saltsjöbaden; ibid år 1945:13, SAR:s centralkontor; ibid år 1951:22, Våra nya bostadsområden; ibid år 1954-A:8, 50-talets saneringsproblem; ibid år 1954-A:10, Debatt om sanering; ibid år 1955-A:12, Standardiserade lägenheter.
Arkitektur 1963:10, Bygga i Skåne; ibid år 1963:10, Malmö stads avloppsreningsverk; ibid år 1968:11, Butikshuset i Täby centrum; ibid år 1969:9, Ångkraftverk i Karlshamn.
M fl skrifter och artiklar i annan fackpress, se förteckning i Arkitekturmuseets arkiv.

Verk ett urval:
Planarbeten: Generalplan för Malmö och 190 stadsplaner och stadsplaneändringar i Malmö bl a Östra industrihamnen och bostadsområdena Augustenborg, Mellanheden, Lorensberg, Persborg, Östra Fäladen och Blekingsborg 1946-1956.
Skiss till generalplan för Inga New Town 1957, tillsammans med H Mjöberg VBB.
Skiss till alternativ stadsplan för Sergels torg med omgivning 1957-1958, tillsammans med S Lindström VBB.
Stadsplan Solna, Hagalund norra 1957-1959 och Hagalund södra 1959-1961.
Stadsplan Lamcostäderna Yekepa (Nimba) och Buchanan i Liberia.
Stadsplan Gislöv, Trelleborg 1960-1963, tillsammans med Hans Trygg VBB.
Stadsplan Mårtens fälad, Lund.
Regionplan för Västeråsbygden, tillsammans med Bengt Arvidsson VBB.
Stadsplan Vallby, Västerås 1961-1966, tillsammans med Arvo Nenn VBB.
Stadsplan Bosvedjan, Sundsvall 1964-1966.
Dispositionsplan Ryd, Linköping 1963-1964.
Dispositionsplan Ektorp, Norrköping 1964, tillsammans med Åke Arell VBB.
Stadsplan SAF:s bostadsområde S:t Augustin, Kanarieöarna, Spanien 1962, tillsammans med Stig Egnell VBB.
Stadsplan Orrholmen, Karlstad 1963-1967, tillsammans med Bengt Arvidsson VBB.
Stadsplan Kronoparken, Karlstad 1967-1970, tillsammans med Bengt Arvidsson VBB.
Skiss till stadsplan för industriområde i Tammerfors, Finland 1970.
Dispositionsplan Bolinder Munktell, Eskilstuna 1970.
Dispositionsplan för Astras industriområden i Södertälje och Helsingfors, Finland 1972.
Dispositionsplan Walbecks fabriker, Linköping 1972.
Skisser till Generalplan och stadsplan för gruvstaden Kostamos, Ryssland 1973.
Plan och byggnader till Uranverket i Ranstad, tillsammans med teknologie doktor Bengt Gustavsson m fl VBB.
Byggnader: Östergötlands läns folkhögskola i Lunnevad 1937-1940.
Malmöhuset i den s k Trestadsutredningen uppfört i Stockholm, Göteborg och Malmö 1951.
Kontorshus för VBB, Linnégatan 2, Stockholm 1961-1964, tillsammans med Hans Trygg VBB.
Täby centrum 1961-1965.
Väla centrum 1967-1970.
Köpmannavaruhuset Kompassen, Göteborg 1970-1971, tillsammans med Lolle Lundquist VBB.
Hallunda centrum 1973, tillsammans med Lolle Lundquist VBB Gallerian, Stockholm 1974-1975, tillsammans med arkitektfirman Malmquist och Skogh, Lolle Lundquist VBB.
Butikscentrum i Sätra, Stockholm 1968, tillsammans med Åke Arell.
Bostäder i Bosvedjan, Sundsvall 1964-1966 och i Kronoparken, Karlstad 1967-1970, tillsammans med Bengt Arvidsson.
Skiss till Hotel Intercontinental, Kiev, Ukraina 1972-1974.
Byggnader till Vattenverk, Eskilstuna 1945.
Byggnader till Vattenverk i Amman, Jordanien 1964.
Byggnader till Avloppsreningsverket Bekkelaget, Oslo 1958-1960.
Byggnader till Avloppsreningsverk i Malmö 1973-1974, tillsammans med Hans Trygg VBB.
Vattentorn i Ljungby 1959, Helsingborg 1959 och Landskrona 1958-1965.
Byggnader till kraftstation i Hovetorp 1961, Slattefors 1961.

Swedish

Reference
Skriftliga svar på Arkitketurmuseets frågelista.
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Länsstyrelsen Skåne län och Malmö kulturmiljö, red Tykesson, Tyke: Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering. Del 1: 1945-1955, del 2: 1955-1965, del 3: 1965-1975. Malmö 2001-2002.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Svenska Dagbladet 2000-09-05, dödsruna.
Swedish

Primus
976

-Id
976
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076808

-Id
011034076808
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish