9094 KJÆKAN (Poståpneri) [no]

9094 KJÆKAN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:52:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8fc957ed-502b-42a9-9e25-47dde740214b | RDF/XML | JSON-LD
Name
9094 KJÆKAN
Norwegian bokmål

Alternative name
KJÆKAN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/04/1889
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/08/1996

-Time
31/08/1996
Code
9094
Type
Norwegian bokmål

History

KJÆKAN poståpneri, på handelsstedet, i Kvænangen herred, Senjen og Tromsø fogderier, under Tromsø postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.4.1889 med ukentlig båtpost til/fra Badderen poståpneri. Sirk. 5, 16.3.1889.

Poståpneriet var grunnet krigshandlingene evakuert fra ultimo 1944, og virksomheten ble gjenopptatt høsten 1945. Sirk. 24. 7.9.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9094 KJÆKAN ble nedlagt fra 1.9.1996. Ny postadresse: 9092 SØRSTRAUMEN. Sirk. 19, 9.8.1996.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9094)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Edv. Kjelsberg 1.4.1889.
Emil Kjelsberg 1.7.1919 (f. 1872).
Tlf.best. Peder Sandtrøen 1.1.1934 (f. 1901). Evakuerte til Gimsøysand. Fra 24.3.1956 til han sluttet den 25.3.1959 tj.fri u.lønn, med Reidun Sandtrøen som midlt.styrer.
Reidun Sandtrøen midlt. 25.3.1959, kst. 1.2.1960 (f. 1935).

Poståpneren var ulønnet av Postverket til 1894, da årlig lønn ble satt til kr 60,-, fra 1903 kr 120,-, fra 1912 kr 150,-, fra 1913 kr 200,- og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/04/1889 31/08/1996

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/04/1889 31/08/1996
--Earliest time
01/04/1889
--Latest time
31/08/1996
DigitaltMuseum
021166443733

-Id
021166443733
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål