Bachke, Christian Anker (1873 - 1946) [no]

Bachke, Christian Anker (norwegian bokmål)

Personer Museene i Sør-Trøndelag (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST)) [no]

Description
Var sønn av bergmester Anton Sophus Backe og hustru Barbara Anette, født Anker. De eide Ringve gård, og Christian Anker Bachke overtok gården like etter århundreskiftet. Sin økonomiske utdannelse fikk han ved Christiania Handelsgymnasium. Christian Anker Bachke var en dyktig forretningsmann og drev firmaet Bachke Maskin samt ANKAS A/S.

Han var også musikkinteressert, han levde og åndet for musikk. Samtidig med sin utdannelse tok han leksjoner i klaverspill, og ble etter hvert en dyktig musik...
Var sønn av bergmester Anton Sophus Backe og hustru Barbara Anette, født Anker. De eide Ringve gård, og Christian Anker Bachke overtok gården like etter århundreskiftet. Sin økonomiske utdannelse fikk han ved Christiania Handelsgymnasium. Christian Anker Bachke var en dyktig forretningsmann og drev firmaet Bachke Maskin samt ANKAS A/S.

Han var også musikkinteressert, han levde og åndet for musikk. Samtidig med sin utdannelse tok han leksjoner i klaverspill, og ble etter hvert en dyktig musiker.

21.januar 1920 giftet han seg med Victoria de Rostin. [no]
Life role
Dataset owner
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/07/2020 06:51:59
26/11/2022 04:47:10
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8fc38c22-ead9-4248-becf-1a7ca2c7cdcb | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bachke, Christian Anker
Norwegian bokmål

First name
Christian
Norwegian bokmål

Last name
Anker Bachke
Norwegian bokmål

Title
Herr

-Title
Herr
Norwegian bokmål
Konsul

-Title
Konsul
Norwegian bokmål
Description
Var sønn av bergmester Anton Sophus Backe og hustru Barbara Anette, født Anker. De eide Ringve gård, og Christian Anker Bachke overtok gården like etter århundreskiftet. Sin økonomiske utdannelse fikk han ved Christiania Handelsgymnasium. Christian Anker Bachke var en dyktig forretningsmann og drev firmaet Bachke Maskin samt ANKAS A/S.

Han var også musikkinteressert, han levde og åndet for musikk. Samtidig med sin utdannelse tok han leksjoner i klaverspill, og ble etter hvert en dyktig musiker.

21.januar 1920 giftet han seg med Victoria de Rostin.
Norwegian bokmål

Birth
01/02/1873

-Time
01/02/1873
Death
11/11/1946

-Time
11/11/1946
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

-Other actor
-Specification
Far til
Norwegian bokmål
-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
Gift med
Norwegian bokmål

-Timespan
21/01/1920
--Earliest time
21/01/1920
DigitaltMuseum
021036972421
-Id
021036972421
-System
DigitaltMuseum