Arkiv, bibliotek, museum (217) [no]

Arkiv, bibliotek, museum (norwegian bokmål), Arkiv, bibliotek och museer (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
...samlinger av og oppbevaringssteder for dokumentasjon (f.eks. biblioteker, kunstgallerier, museer); statlige arkiver (f.eks. rettsprotokoller, administrative akter); innsamling; aksesjon; registrering og katalogisering; oppbevaring og konservering; utadvendt virksomhet (f.eks. utstillinger, utlån); organisasjon og spesialpersonell; finansiering (f.eks. offentlige bevilgninger, private midler, egne fonds og inntekter); etc. MERK: Tidl. kategoribetegnelse: "Arkiver". Tittel og innhold er just... ...samlinger av og oppbevaringssteder for dokumentasjon (f.eks. biblioteker, kunstgallerier, museer); statlige arkiver (f.eks. rettsprotokoller, administrative akter); innsamling; aksesjon; registrering og katalogisering; oppbevaring og konservering; utadvendt virksomhet (f.eks. utstillinger, utlån); organisasjon og spesialpersonell; finansiering (f.eks. offentlige bevilgninger, private midler, egne fonds og inntekter); etc. MERK: Tidl. kategoribetegnelse: "Arkiver". Tittel og innhold er justert i no.outline ut fra ønsket om å ha de nært beslektede virksomheter arkiv, bibliotek og museum i samme kategori. Bibliotek og museum hadde ingen plass i den opprinnelige Outline. Hovedkategorien "Dokumentasjon" er i full overensstemmelse med målsettingen for disse institusjoner. Se også: Biblioteks- og museumsbygninger 346. Dokumenter ang. jordeiendom 423. Regnskaper 451. Samlerhobby 523. Utstillinger 543. Arkivarer 814. [no]
Broader concept
Last changed
16/08/2021 10:58:38
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8faab249-a130-47c8-b413-0f9104591a27 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Arkiv, bibliotek, museum
Norwegian bokmål

Arkiv, bibliotek och museer
Swedish

Description
...samlinger av og oppbevaringssteder for dokumentasjon (f.eks. biblioteker, kunstgallerier, museer); statlige arkiver (f.eks. rettsprotokoller, administrative akter); innsamling; aksesjon; registrering og katalogisering; oppbevaring og konservering; utadvendt virksomhet (f.eks. utstillinger, utlån); organisasjon og spesialpersonell; finansiering (f.eks. offentlige bevilgninger, private midler, egne fonds og inntekter); etc. MERK: Tidl. kategoribetegnelse: "Arkiver". Tittel og innhold er justert i no.outline ut fra ønsket om å ha de nært beslektede virksomheter arkiv, bibliotek og museum i samme kategori. Bibliotek og museum hadde ingen plass i den opprinnelige Outline. Hovedkategorien "Dokumentasjon" er i full overensstemmelse med målsettingen for disse institusjoner. Se også: Biblioteks- og museumsbygninger 346. Dokumenter ang. jordeiendom 423. Regnskaper 451. Samlerhobby 523. Utstillinger 543. Arkivarer 814.
Norwegian bokmål

Dokument, böcker och föremål mm i arkiv, bibliotek och museer; Insamling; Accession; Registrering och katalogisering; Vård och konservering; Yttre verksamhet (ex. utställningar, kataloger, publikationer, utlåning);
Swedish

Code
217
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Narrower concept
Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål