Vegge, Tolli (1966 - ?) [no]

Vegge, Tolli (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:37
27/05/2023 01:36:10
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/8f4a41de-7a38-461a-9fcf-454c489aa9e0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Vegge, Tolli
Norwegian bokmål

First name
Tolli
Norwegian bokmål

Last name
Vegge
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1966

-Time
1966
Death
?

-Time
?
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 21.02.1966. Utdannet fotograf ved Sogn vg. skole, Oslo, 1985-87. Vegge drev som selvstendig næringsdrivende fotograf i perioden 1990-1993. Ved siden av reklame og portrett fotograferte Vegge en del oppsetninger for Riksteateret.

Virkested:
1990-1993: Oslo

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Skjema 09.10.1992
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2944

-Id
2944
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009176

-Id
021036009176
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål