Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
19/12/2016 08:01:00
10/08/2019 01:00:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8f332289-7cfc-47b3-b1ee-5acee8051791 | RDF/XML | JSON-LD
Name
VANADIS
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Type of vessel
Swedish

History

1894 Logementsfartyg. 1913 Kasernfartyg. Sjönk 1941, bärgades och såldes 1943, höggs upp 1945.

Swedish

Measurement
Besättning [sv]: 316 personer (antal) [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
316
-Unit
Lengde [no]: 64 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
64
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Bredde [no]: 12,8 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
12,8
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Djupgående [sv]: 6,2 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
6,2
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Deplacement [sv]: 2138 ton [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
2138
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish

Fart [sv]: 11,5 Knop [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
11,5
-Specification
Med ångmaskin
Swedish
-Time
1862
Delivered
1862

-Time
1862
Decommissioned
1939

-Time
1939
Scrapped
1945

-Time
1945
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish
Alternative id
DigitaltMuseum: 021176011541

-Id
021176011541
-System
DigitaltMuseum