Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
05/03/2020 14:12:10
30/09/2023 01:06:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8f332289-7cfc-47b3-b1ee-5acee8051791 | RDF/XML | JSON-LD
Name
VANADIS
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Type of vessel
Swedish

History

1894 Logementsfartyg. 1913 Kasernfartyg. Sjönk 1941, bärgades och såldes 1943, höggs upp 1945.

Swedish

-Measurement type
Swedish

-Value
316
-Unit
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
64
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
12,8
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
6,2
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
2138
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish
-Measurement type
Swedish

-Value
11,5
-Specification
Med ångmaskin
Swedish
-Time
1862
Delivered
1862

-Time
1862
Decommissioned
1939

-Time
1939
Scrapped
1945

-Time
1945
Reference
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg s. 17, 18, 22, 25, 37, 85, 88, 93, 98
Swedish

-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish
DigitaltMuseum
021176011541
-Id
021176011541
-System
DigitaltMuseum