Lund, Johan Emil (1855 - 1933) [no]

Lund, Johan Emil (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
17/02/2021 13:17:03
25/06/2022 01:58:10
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/8efde157-6cd2-48e5-8e3b-6d28e921ad21 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lund, Johan Emil
Norwegian bokmål

First name
Johan Emil
Norwegian bokmål

Last name
Lund
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1855

-Time
1855
Death
1933

-Time
1933
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Trondhjem 22.06.1855, død i Oslo. Sønn av anleggs- og handelsgartner Johan Peter L. og Amalie Karoline Falch, gift med Lovise Ommundsen, datter av Larsinius 0. og Inger Fischer, 5 barn. Begynte i lære hos Charles Foss 7.10.1868 og lærte å retusjere. Var så krambodsvenn i Sandshavn på Sunnmøre 1 år, deretter igjen i lære hos Ludvig Schmedling i Christiansund 2 1/2 år, hvor han også lærte bokbinding. Så var han 1 år hos Christiansen i Bergen, bestyrte deretter dennes filial i Christiansund. Var så retusjør hos Olaf Olsen i Trondhjem 1 1/2 år, og var i løpet av denne tiden også en sommer hos Dressler i Aarhus. Kom til Christiania til Klem i 1879, begynte kort etter en "Retouche-Skole", etterfulgte en bror som retusjør hos Rude og begynte så eget atelier i 1880. I 1884 var han sammen med Thorén i Skippergaden. Adressene skiftet svært ofte. De siste årene var han i kompaniskap med Karl A. Skog, firmaet "Lund & Skog", og i 1932 overtok Skog firmaet alene. I Christiansund-tiden må Lund også ha drevet som gartner, for i en annonse 25.11.1876 anbefaler han sine Blomstersvibler. Var godtemplar og teosof.

Virkested:
1870-1880: Bergen
1870-1880: Trondheim, 1601
1879-1932: Oslo
1880 ca: Oslo; Akersgd. 57 og Kongensgd. 7
1884 ca: Oslo; Skippergaden
1885 ca-1888 ca: Oslo; Karl 12s Gd. 6
1891 ca: Oslo; Brogd. 8
1900 ca: Oslo; Russeløkveien 32
1902 ca: Oslo; Akersgd. 55 (57?)
1903 ca: Oslo; Apothekergd. 1
1904 ca: Oslo; Storgd. 1
1925 ca-1928: Oslo;Ø. Slotsgd. 14
1929 ca-1932: Oslo; Nordahl Brunsgt. 14
1870-1880: Kristiansund, 1503
1898: Oslo; Rosenkr.gd. 2

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fotografisk tidsskrift 17(1928) : 8, s.91
Norsk fotografisk tidsskrift 22(1933) : 3, s. 36 (nekrolog)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1859

-Id
1859
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007480

-Id
021036007480
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål