Life role
Dataset owner
Contact information
Gro Benedikte Pedersen: gro.pedersen@nasjonalmuseet.no [no]
Magnus Bognerud: magnus.bognerud@nasjonalmuseet.no [no]
Yvonne Brenden Hansen: yvonne.hansen@nasjonalmuseet.no [no]
Sjur Einen Sævik: sjur.saevik@nasjonalmuseet.no [no]
Last changed
01/04/2021 14:00:11
25/06/2022 03:12:20
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8ec4035f-26ab-4dc0-ac6c-576a3e189328 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Antes, Horst
Norwegian bokmål

First name
Horst
Norwegian bokmål

Last name
Antes
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
28/10/1936

-Time
28/10/1936
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
-Life role
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality
Activity
Kunstner

-Type of activity (text)
Kunstner
Norwegian bokmål
Billedkunstner

-Type of activity (text)
Billedkunstner
Norwegian bokmål
Nasjonalmuseet ID
8EC4035F-26AB-4DC0-AC6C-576A3E189328

-Id
8EC4035F-26AB-4DC0-AC6C-576A3E189328
-System
Nasjonalmuseet ID
DigitaltMuseum
021039685921
-Id
021039685921
-System
DigitaltMuseum