Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
09/11/2016 14:57:59
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8e9f21ce-cf07-4e74-8ba2-59e8ef8226d5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
MOTALA
Swedish

Type of vessel
Swedish

Other vessel type
Swedish

Measurement
Lengde [no]: 25 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
25
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Bredde [no]: 5 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
5
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Djupgående [sv]: 1,7 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
1,7
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Deplacement [sv]: 17 ton [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
17
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish
-Time
1831
-Shipyard
Decommissioned
1847

-Time
1847
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish
DigitaltMuseum
021176010802
-Id
021176010802
-System
DigitaltMuseum